Hristiyan Ses

Başlıklarımız

Dinlemek için uygulamızı indirin

Kutsal Kitap'a Dayalı Öğreti

Hristiyan Dini'nin Temelleri

Kitabın üzerinde durduğu ana konu – ve Calvin’in en büyük teolojik mirası – Tanrı’nın tam egemenliğidir; özellikle de kurtulma ve seçilme hakkında.

Teolojiye Giriş

Bu kitap hem bir inanç sistemi hem de yaşam biçimi olan Hristiyanlığın kalıcı temelleri olarak görülen noktaları kısaca ele almaktadır. … Öğrencilerime sık sık dediğim gibi teoloji, hamt ve adanmışlık içindir; yani Tanrı’yı övmek ve kutsal bir yaşam sürebilmek için.

Başka Bir Müjde

Dikkat edin! İnsanlar nasıl sahte para basmaya çalışıyorsa, gerçeğin de sahtesi vardır. Aradaki farkı görebilir misiniz?

Tanrı'yla Barışmak İnsanın En Büyük İhtiyacı

Burada yazar, insanlığın gerçek probleminin, yani günah yüzünden Tanrı’ya yabancılaşmanın köküne iner ve bunun çaresine, yani Mesih’in işleri aracılığıyla barışmaya bakar.

Barnabas İncili Gerçek İncil Midir?

1985 yılında bu müjdenin bir kopyasının Doğu Türkiye’de Hakkari şehrinde bulunduğu öne sürülmüştür. Barnaba İncili gerçek mi? Gerçek veya sahte olup olmadığını nasıl bilebiliriz?

Barnabas İncili Ne Zaman Ve Kim Tarafından Yazılmıştır?

Barnaba İncili gerçekten Elçilerin İşleri’nde gördüğümüz Barnaba tarafından mı, yoksa başka birisi tarafından mı yazıldı? Hakikate göre, Barnaba İncili ne zaman yazılmıştır?

50 Neden

Birisinin sorabileceği en önemli sorular şunlardır: İsa Mesih neden çarmıha gerildi? Neden bu kadar acı çekti? Bunun benimle ilişkisi ne? Son olarak, O’nu ölüme götüren kimdi?

Müjde Nedir?

Yalnızca birkaç dakikada İsa Mesih’in Müjdesi’nin gerçekten ne olduğunu anlayın.

Mesih İnanlısı Kimdir?

Bir adam veya kadın, bir oğlan veya kız, ne zaman kendisine Hristiyan diyebilme hakkını bulur? Yazar, gerçek Hristiyanlar olduğunuzu varsaymıyor. Bunun yerine Kutsal Kitap’tan dört anahtar noktayı size sunarak bu sorunun cevabını kendinizin vermesini sağlıyor.

Gerçek Kilisenin Görkemi

Benjamin Keach, Tanrı’nın halkının kolektif yaşamı, kim olduklarını anlamaları, yaşamlarının nasıl Mesih’in sözü ile yönlendirildiği, ve kilise üyeleri olarak sorumluluklarını nasıl yerine getirecekleri hakkında endişeliydi. Kilisenin yüceliği konusunu vurguladı— yirmi birinci yüzyılın ilk yıllarında bu yücelik lekelenmişken gerekli bir vurguydu.

Temel Dayanak

Bu kitap, kilise doktrinleri, sakramentler, ve yalnız imanla aklanma gibi geniş teolojik konular hakkında az çok bilgisi olanlar için Protestan inancı üzerine bir tanıtıcı kitap olarak yazılmıştır.

Özgür İrade Bir Köle

Spurgeon “özgür iradenin” doğasını inceler, ve hiç kimsenin kendi iradesiyle Mesih’e gelemeyeceği, yalnızca Mesih’in kişiye geleceği ile ilgili Kutsal Kitap doktrinini öne sürer. İnsanlığın gerçek doğasını ve insanların nasıl kendi ruhsal ölümlerinden kendi başlarına kurtulamayacaklarını keşfeder.

Yeni Bir Gök ve Yeni Bir Yeryüzü

Günümüzde her yerde görülen şüpheciliğe rağmen, insanlar hala ölümden sonra ne olacağını bilmek isterler. Herhangi bir eminlikle bilinçli, düşünen, öz farkındalığı ve iletişimi olan benliğinizin nerede olacağını biliyor musunuz?

İsa Kimdir?

“Bu kitaplar şüphesiz Hristiyan kaynaklar ancak şüphecilere ve arayışta olanlara karşı kibar ve yumuşak olmanın ötesinde, okuyucuyu İsa hakkında ciddi ve derin düşünmeye yönlendiriyor.” - Mark Dever

Cehennemin En İyi Saklanan Sırrı

Şeytan sizin neyi bilmenizi istemiyor?

Marangozdan da Öte

“Marangozdan da Öte” kitabında önceden şüpheci olan Josh McDowell, hayatını değiştiren kişiye odaklanıyor–İsa Mesih’e. İsa’nın tanrısallığına, dirilişine ve kendilerinin hayatlarında olan taleplerine karşı şüpheci olan kişiler için etkili bir kitap.

Kurtuluş

Günümüzde her yerde görülen şüpheciliğe rağmen, insanlar hala ölümden sonra ne olacağını bilmek isterler. Herhangi bir eminlikle bilinçli, düşünen, öz farkındalığı ve iletişimi olan benliğinizin nerede olacağını biliyor musunuz? Ve “cennette”

Müjde'nin Kalbi

“Müjdenin kalbi kurtuluştur, kurtuluşun özü de Mesih’in yerimize feda edilmesidir.” Yerini alma konusu Hristiyanlık inancı için çok önemli bir konudur. Mesih bizim için günahı aldı, bizim için Tanrı’nın öfkesine maruz kaldı, biz O’nun sayesinde bağışlandık.

Her şeye gücü yeten, sevgi dolu bir Tanrı neden ölüme ve acıya izin verir? Orta Doğu’da yaşanan trajediler hala herkesin aklındayken, bu sesli kitap bu önemli soruyu yanıtlamayı amaçlar. Cevaplarla hazır olun!

İnsanlar Özünde İyi Midir?

Sık sık yapılan araştırmalara ve anketlere göre insanlar, genel olarak insanların iyi olduğuna inanır. Ama yine de bize veya başkalarına acı veren insanlar tanıyoruz. Ve biz de aynı şekilde yanlış olanı yaptık. Peki ne değişti? İnsanlar neden yalan söylüyorlar, neden aldatıyorlar, neden çalıyorlar?

Kutsal Kitap neden Cehennem’den bahsediyor? Böyle bir yer var mı, varsa da nasıl bir yer? Cehennem gerçekten sonsuz mu? Nichols bunları ve diğer soruları, cehennem doktrininin Kutsal Kitap’a göre önemini açıklayarak cevaplar.

Günümüzde her yerde görülen şüpheciliğe rağmen, insanlar hala ölümden sonra ne olacağını bilmek isterler. Herhangi bir eminlikle bilinçli, düşünen, öz farkındalığı ve iletişimi olan benliğinizin nerede olacağını biliyor musunuz? Ve “cennette”

“Olgun olan kutsallar da yeni iman etmiş olanlar da bu kitaptan büyük fayda göreceklerdir. Kutsal Kitap’ın dışında, evrensel kiliseye Henry Scougal’ın yazdığı bu küçük yapıt kadar faydası dokunabilecek başka bir kaynak bilmiyorum.” -Jeffrey D. Johnson

Günümüz Hristiyan kuşağının en büyük kusurlarından biri Müjde’yi ihmal etmesi ve bu ihmalkârlık neticesinde başka birçok sorunun ortaya çıkmasına sebebiyet vermesidir. Paul Washer, Mesih’in iyi haberinde yer alan bu temel unsurları adres göstermekte.

Washer_NEEDYMAN

Müjde’ye gelince, olunabilecek en iyi yer ihtiyaçta olmaktır; bu konumda tartıyı dengede tutmak için iyi işler yapmaya çalışmak bırakılır. İhtiyacınızı görün ve özgürleşin.

Hiç kimse Tanrı’nın lütfundan ve iyiliğinden öte midir? Tanrı kaybolmuş bir günahkarı kurtarmak için ne kadar ileri gidecektir?

Tüm dünyayı kazanıp ruhunu kaybetmek akılsızlık değil mi? Hayatınızda her şeyi kaybedip, malınızı ve ailenizi ve evinizi ve arkadaşlarınızı ve sağlığınızı kaybedip, yine de öldüğünüzde cennetin görkemine sonsuza dek girmek mümkün.

Pastörün rolü nedir? Gerçek imanlıları beslemeli midir, yoksa Rab’bi tanımayanları eğlendirmeli midir?

Bazıları İsa Mesih aracılığı olmadan Tanrı ile bir ilişki içinde olabileceklerini düşünürler. Ancak Tanrı’ya giden kapı, yol ve köprü Mesih’tir.

Herhangi iyi bir hikaye gibi, Kutsal Kitap'a dayalı anlatı çok çeşitli karakterler içermesine rağmen, hepsinin merkezinde bir kahraman vardır ve hikaye nihayetinde O'nunla ilgilidir.

Kutsal Yazılar'ın yeterliliği bize, Tanrı'nın 'tam, her iyi iş için donatılmış,' olmamız için bilmemiz gerekenleri çoktan söylediğini hatırlatır

Günah yalnızca davranış meselesi değil, ayni zamanda bir varlık meselesidir. Yalnızca yaptıklarımız değil, ayni zamanda kim olduğumuzdur. Günah, DNA'mıza işlenmiştir.

Tanrı, neye dayanarak insanları kurtuluş için seçer? "Kosulsuz Seçilmiğlik", Tanrı’nin kişiyi yaptığı! veya yapacağı hiçbir şeye bağlı olmadan kurtarması fikridir. Tanrı bir kişiyi kurtuluş için seçerken yalnızca Kendi merhametli, mutlak iradesine dayanır.

32 kısa bölüm. İndirmek için bir PDF de mevcuttur.

Kutsal Yazılar'ın yeterliliği bize, Tanrı'nın 'tam, her iyi iş için donatılmış,' olmamız için bilmemiz gerekenleri çoktan söylediğini hatırlatır

Modern Kutsal Kitap'larımıza neyin dahil edilip edilmeyeceğine kim karar verdi? Bu altmış altı döküman-Eski Antlaşma'da otuz dokuz, Yeni Antlasma'da ise yirmi yedi-Kutsal Yazılar’ın Kanonu olarak bilinir.

Yeni Antlasma'da yalnızca iki rolden veya görevden bahsedilmiştir: ihtiyarlar ve diyakonlar. Kutsal Yazilar'da ihtiyarlardan ayrıca "önder" veya "gözetmen" olarak da bahsedilir.

Eğer Hristiyansanız en iyi günleriz henüz önünüzdedir ve her an size yaklaşmaktadır.

İsa insanları "tövbe etmeye" ve Kendisine “İman etmeye" çagirdi. Peki tövbe nedir?

Bazı insanlar neden cehennemin önünde sonunda boş olacağını iddia eder?

Kilise, Tanrı’ya yaraşır bir miras oluşturmak için, Tanrı tarafindan aileye tayin edilen rolü sürdürmek zorundadir. Bu devam eden seride, Dr. Joel R. Beeke güçlü Hristiyan aileler insa edebilmek için pastörel anlayış ve Kutsal Kitap'a dayalı yönlendiriş sunuyor.

Bu kitap ihtiyarlar için kısa, öz ve Kutsal Kitapa dayalı bir iş tanımı sunmayı amaçlıyor.

Bugün pek cok insan sehvetle cinsel arzuyu karistirir ve sonug olarak, yüreklerdeki sehveti kirmanin mümkün ve arzu edilir olduguna inanmazlar.

"Pastör John, Kalvinizmle ve Armincilik arasındaki temel fark nedir? Aradaki farki 13 yaşındaki oğluma açıklamaya çalışıyorum ve önemli bir iki farklılıkla açıklayabilsem iyi olacak. Bunlar ne olabilir?"

Hatası bir türlü aklımızdan çıkmıyorsa, o kisiyi gerçekten affetmiş olur muyuz?

Kutsal Ruh'un içimde olduğunu nasıl bilebilirim? Bunun kadar önemli olan soru sayısı azdır. Hepimiz bir noktada bu soruyla yüzleşmekteyiz.

Bu kitapta bahsi geçen dönemlerde, Roma Katolik Kilisesinin Avrupa'daki etkisi büyüktü. Kilisenin, Kutsal Kitap'ın öğretilerine sadık kalmak yerine daha ok zenginlik ve güçle ilgilendiği o dönemlerde, bazı Hristiyanlar hakikate dönmek için mücadele etmekteydiler. Hakikat uğruna mücadele edenlere "Reformcular" denirdi. "Reform" etmek, "daha iyi olmak üzere değişim " anlamına gelir ve tarihin o döneminde buna "Reformasyon" ad verilmişti. John Calvin, en ünlü Reformcularından birisiydi.

Hristiyan Yaşam

Kusurlu insanlar, kusursuz bir Tanrı’yı nasıl hoşnut etmeyi umabilir? Bunun yanıtı hem basit hem de zorlayıcıdır: kutsallaştırılma. Pleasing God, kutsallaştırılmaya ve bunun her imanlının hayatindaki rolüne derinlemesine bakar.

Bu dünyada bir Hristiyan olarak yaşamak gerçekten ne anlama gelir — yalnızca Pazar günleri değil, ama her gün? Ters yöne giden bir dünyada bir Hristiyan olarak nasıl yaşayacağınızı öğrenin.

Hayatın anlamını öğrenmemiz ve hayat boyu geçerli sevinci ve doluluğu almamız mümkün mü? Bu kitapta Geoffrey Thomas bunların mümkün olduğunu bize gösterir. Boş ve hayal kırıklığıyla dolu bir yaşam normal olsa da, bu doğal değildir ve böyle devam etmek zorunda da değildir.

Bir gün İsa’nın önüne gelip hayatınızın hesabını vereceksiniz. Fırsatınız varken O’na inandınız mı? Kutsal Kitap’ın O’nun hakkında söylediklerine inanmanızı engelleyen nedir?

Kocaların karılarına karşı olan Mesih gibi sevgilerinin pratik içeriklerini birisinin size ayrıntılarıyla anlatmasını hiç istemiş miydiniz? Aileler için olan bu güncellenmiş klasikte William Gouge tam olarak bunu yapar. Evliliğinizde daha derine inmek için bu kitabı dinleyin.

Günümüzde her yerde görülen şüpheciliğe rağmen, insanlar hala ölümden sonra ne olacağını bilmek isterler. Herhangi bir eminlikle bilinçli, düşünen, öz farkındalığı ve iletişimi olan benliğinizin nerede olacağını biliyor musunuz? Ve “cennette”

Günümüzdeki en cesaret verici işaretlerden birisi, tanrısal olmak isteyen genç kadınların artan sayısıdır. Annelik hakkında ciddiler. Önceliklerini Kutsal Kitap’a göre belirlediler ve imanın işaretlerini, sevgiyi ve kutsallığı gösterirler.

Birçok Hristiyan’ın dediğine göre aile içi tapınma, ailelerinin iyiliği için yaptıkları en iyi şeydir. Aile içi tapınma nedir ve ebeveynler bunu nasıl kendi ailelerine uygulayabilir?

Tanrı Joel ve Mary Beeke’i iyi bir evlilikle bereketledi. Tanrı ayrıca onlara hem evlilikte sıkıntı çekenlere, hem de evlenecek olan nişanlılara danışmanlık yapma fırsatı da verdi. Bu sesli kitapta yazarlar, danışmanlıklarında vurguladıkları on prensibi paylaşırlar.

Bir ebeveyn olarak çocuğunuzun kilise hayatının bereketini görmesine yardımcı olmanız gerekir. İsa Mesih’in tek Kurtarıcı olduğuna ve Sözü’nün tek geçerli yetki olduğuna inanmaları için çocuklarınıza 10,000 sebep verin.

Yazar, Hristiyan ahlakının değerlerinin ve filozofik çıkarımlarının, insansal sistemlerin hüküm sürdüğü toplumda hala düşünmeye değer olduğunu gösterir.

Bu sesli kitapta Brian Vos, bize karanlığın geleceğini fark etmemizi, İsa’nın bizim tarafımızda olduğuna inanmamızı, Söz’ü dinlememizi, Tanrı’nın karakterini düşünmemizi, ve sabah gelen sevinci aramamızı hatırlatır. Eğer huzur arıyorsanız, İsa Mesih'te bulacaksınız.

“Görkemin Peşinde her Hristiyan’ın okuması gereken bir kitap. Konusu sıra dışı çünkü genelde sadece Tanrı’nın görkeme sahip olduğu düşünülür. İmanla okuyun ve bilin ki siz de görkemin peşinde olabilirsiniz. Çünkü Tanrı görkemdir!”–Jay Adams, Competent to Counsel

Tanrı'nın Sözüne İnanmak

Kutsal Kitap Kendisi Hakkında Ne Söylüyor … ve Bunun Önemi

Gençler ciddileşip hayatlarını boş işlere harcamayı bırakmalı.

Burada yazar, Baba’nın Mesih’e verdiklerine, yani O’na gelecek, kurtulacak ve sonsuz yaşama sahip olacak olanlara ait olup olmadığınızı öğrenmenize yardımcı olmak için sizinle konuşur.

Bağıslandı mı?

Tanrı ile aranız nasıl? Bu günahınıza ne olduğuna bakar. Bağışlandınız mı? Tüm geçmiş, devam eden, ve gelecek günahlarınızın yıkanışının nasıl bir şey olduğunu deneyimlediniz mi?

Müjde’nin basit ve doğru bir özetini mi arıyorsunuz? Hristiyan inancını ilk kez mi düşünüyorsunuz?

Sağlıklı Bir Kilise Nedir

Her şeye gücü yeten, sevgi dolu bir Tanrı neden ölüme ve acıya izin verir? Orta Doğu’da yaşanan trajediler hala herkesin aklındayken, bu sesli kitap bu önemli soruyu yanıtlamayı amaçlar. Cevaplarla hazır olun!

Bu dünyada iman dolu bir şekilde Hristiyan olarak yaşamanın ne anlama geldiğinin unsurlarını keşfedin.

Dünya’nın konusu, kendilerine Hristiyan diyenlerin en çok dikkatini gerektiren bir konudur. Kilisenin her çağında dünyadan ayrılma, yürekteki lütuf işinin en büyük kanıtlarından birisi olmuştur.

Kaç kişi özgürce yürümekte, ancak gerçekte dünyaya köle halinde? Müjde sizi Tanrı için yaşamak üzere özgür kılar.

Umut

Bu umutsuzluk dolu dünyada hepimizin odaklanması gereken şey bu değil mi? Burada, bu önemli konu hakkında bizimle birkaç yazar konuşmakta. Kutsal Kitap bize Umut hakkında ne öğretir? İnsanlara gerçek Umut’u veren tek kitap neden Kutsal Kitap’tır?

Hristiyan ve Hristiyan Olmayan Arasındaki Fark

Sonsuzluk Hakkında Düşünüyor Musunuz?

Sonsuzluğu nerede geçireceğinize önem veriyor musunuz? Tanrı’nın Sözü’ne göre asla yok olmayacak ruhlara sahibiz. Öldüğümüzde bile ruhlarımız var olmaya devam edecek. Ve Rab İsa Mesih yücelik içinde bu dünyaya yeniden döndüğünde, ölü olan herkes tekrardan dirilecek ve O’nun önünde yargılanacak. Hazır mısınız?

Dar Kapı Dar Yol

Paul Washer, Matta 7:13-27’yi ele alarak İsa’nın, yolunun dar olduğunu söylediğini ve bu yolu bulanların iyi meyve vereceğini ve Tanrı’nın Sözü’nün sağlam temeline dayanacağını hatırlatır. Mesih’in bu uyarılarını ihmal eden birçokları, yıkıma götüren geniş yoldadır. Efendi’nin yolunu takip etmiyorsanız cennete gideceğinizi düşünmeyin.

Tanrı'yı Tanıyabilir Miyiz?

Dünya iki gruba ayrılır– Tanrı’yı gerçekten tanıyanlar ve tanımayanlar. İnsanlar arasında daha birçok fark olsa da, en büyük fark budur.

Ölümdeki Sonraki İlk Beş Dakika

Ölümünüzden sonraki ilk birkaç dakikada ne olacağını hiç düşündünüz mü? Bu, cevaplanması gereken değerli bir soru.

Sonsuzluğu nerede geçireceğinize önem veriyor musunuz? Tanrı’nın Sözü’ne göre asla yok olmayacak ruhlara sahibiz. Öldüğümüzde bile ruhlarımız var olmaya devam edecek. Ve Rab İsa Mesih yücelik içinde bu dünyaya yeniden döndüğünde, ölü olan herkes tekrardan dirilecek ve O’nun önünde yargılanacak. Hazır mısınız?

Paul Washer, Matta 7:13-27’yi ele alarak İsa’nın, yolunun dar olduğunu söylediğini ve bu yolu bulanların iyi meyve vereceğini ve Tanrı’nın Sözü’nün sağlam temeline dayanacağını hatırlatır. Mesih’in bu uyarılarını ihmal eden birçokları, yıkıma götüren geniş yoldadır. Efendi’nin yolunu takip etmiyorsanız cennete gideceğinizi düşünmeyin.

Dünya iki gruba ayrılır– Tanrı’yı gerçekten tanıyanlar ve tanımayanlar. İnsanlar arasında daha birçok fark olsa da, en büyük fark budur.

Ölümünüzden sonraki ilk birkaç dakikada ne olacağını hiç düşündünüz mü? Bu, cevaplanması gereken değerli bir soru.

Kilise Tarihi

Silahlı bir güvenlikten sonra forsa olan, sevgi dolu bir kocadan ve babadan sonra ateş dolu bir vaiz olan John Knox, Tanrı’nın onurunun ve doğruluğunun ve ona tapınmanın paklığının tutkusu ile harekete geçmiştir.

Carr_Owen

John Owen, İngiltere’de yaşamış büyük bir vaizdi. Yazar bu kitapta, onun okulda ilgisini çeken şeyleri, pastör olduğunda insanlara gösterdiği ilgiyi, ve yazdığı etkili kitapları gösterir.

Kutsal Kitap’taki kişiler dışında, kilise tarihinde en büyük etkisi olan kişi Augustinus’tur. Yine de kaç kişi onun hikayesini biliyor? Burada dinleyiciler, Augustinus’un kişisel sıkıntılarını ve Kutsal Kitap’a ve gerçeğe verdiği yüksek değeri tanıyacaklar.

Anselmus’un hikayesiyle yazar, orta çağda Batı Avrupa’da hayatın nasıl olduğunu öğretir. Dinleyiciler bu zamanlarda yaşanan din ve devlet arasındaki fırtınalı ilişkiyi, ve Tanrı’nın neden insan olarak geldiği öğrenecekler.

Carr_Athanasius

Burada, İznik Konsili'ni yorulmadan savunan kilise babalarından biriyle tanışıyoruz. Büyük Zulüm zamanında doğdu, kilisesini ve şehrini beş kez terk etmeye zorlandı ve sürekli itibarını yok etmeye çalışanlar tarafından tehdit edildi.

İngiltere’ye iki haftadan daha kısa bir süre hükmetmiş olsa da, Leydi Jane Grey cesaretinden ve Müjde’ye olan imanından dolayı nesillerce beğenilmiştir— on altı yaşında ihanetten dolayı öldürülse de.

Joel Beeke Kilise Tarihi

Kilise tarihi önemlidir, çünkü bize Kutsal Kitap’ta Tanrı’nın halkı ile yaptıklarının ve Mesih’in dünyamızdaki işlerinin zamanımızda nasıl devam ettiğini gösterir. Eğer kilise tarihinin zihninizi açacak ve ilginizi çekecek en önemli olaylarını gösteren kısa bir sesli kitap aradıysanız, beklediğiniz kitap budur.

Vibia Perpetua

İZLEYİN VEYA DİNLEYİN. M.S. 181 yılında doğan, zengin ve rahat bir evde büyüyen, ve her ihtiyacının köleler tarafından karşılandığı Perpetua ile tanışın. Onun kurtuluşu deneyimleyişini, günahlarından tövbe edişini, Mesih’te gerçek sevinci buluşunu, ve diğer imanlılarla gizli toplantılara katılışını görün. Perpetua ve arkadaşlarının hayatları, etrafındakileri nasıl etkileyecek? Perpetua daha yeni benimsediği imanına sadık kalacak mı, yoksa oğluna ve zenginliğine olan sevgisi daha mı güçlü?

Martin Luter

İZLEYİN VEYA DİNLEYİN. 500 yıl önce Martin Luther adlı bir keşiş, Almanya’daki Wittenberg Üniversitesi’nde günah ve tövbe üzerine bir müzakere yaratmak için, doksan beş adet soru hazırladı. Birkaç ay içinde bu sorular ülkeyi karıştırdı; birkaç yıl içinde de kıtayı. Günümüzde biliyoruz ki bu sorular, Batı kilisesinin ve dünyanın tarihini değiştirdi.

Adoniram Judson

Burma’ya (günümüzde Myanmar) gitmemesi üzerine uyarılmasına rağmen, neredeyse iki yüz yıl önce ülkeye girdi — Temmuz 1813’te — ve orada hayatının 38 yılını Mesih’in adının duyulmadığı yerlerde O’nu duyurarak geçirdi.

John G. Paton

Paton boş işlerle uğraşmıyordu. Müjde uğruna nasıl yaşanacağını ve nasıl acı çekileceğini anlayan, cesaretli birisiydi. Tanrı egemendir, ve Paton bunu biliyordu. Art arda gelen tehditlere dayandı ve her şeyi Mesih’in yüceliği uğruna kaybetmeyi göze aldı.

William Tyndale

Bu adam İngiltere halkına Kutsal Kitap’ı getirmek için hayatını tehlikeye atmıştır, öyle ki mesajını anlayabilsinler. Bunun için acılar çekse de, iman dolu bir şekilde işlerine devam etmiştir. Türk Hristiyanlar William Tyndale’dan neler öğrenebilirler? Introducing William Tyndale kitabında John Piper, okuyuculara Tyndale’in yaşam ve ölüm hikayesini sunar.

Antik İzmirli Polycarp

Bu sesli kitap, İzmir’de neredeyse 2,000 yıl önce yaşamış bir kahramanın hikayesini anlatır. Bu kişi İsa Mesih’in takipçisiydi. Seksen yıldan fazla bir süre boyunca Rab’bini sevdi ve O’na hizmet etti. Ve baştan sona kadar, hep imanı vardı.

Hristiyanlığın Kadınların Durumuna Etkisi

Tarihe geri bakın ve Hristiyanlığın kadınları nasıl üstte tuttuğunu görün. Kadınlar ikinci sınıf bir halk veya erkeklerden daha değersiz değiller. Kutsal Kitap bize kadınların oynadığı kritik rolü ve ayrıca onlara nasıl davranılması ve saygı gösterilmesi gerektiğini öğretir.

Irenaeus

İZLEYİN VEYA DİNLEYİN. İkinci yüzyılda İzmir’de doğan İrinaios, elçiler tarafından kiliseye verilen imanı devam ettirme ve saldırıya uğradığında bunu savunma işleriyle hatırlanır. Basitçe yazılmış ve resmedilmiş bu kitapta Simonetta Carr, genç okuyuculara kilisenin ilk zamanlarındaki zorlukları ve İrinaios’un nasıl Hristiyanlara doğru ile yanlışı Kutsal Kitap’ı dinleyerek ayırt etmeyi öğrettiğini gösterir. Hristiyanlar için İrinaios’un öğrettiği dersler, o zaman olduğu gibi günümüzde de önemlidir.

Mesih Sevgisi Soluk

Bu sesli kitap, İzmir’de neredeyse 2,000 yıl önce yaşamış bir kahramanın hikayesini anlatır. Bu kişi İsa Mesih’in takipçisiydi. Seksen yıldan fazla bir süre boyunca Rab’bini sevdi ve O’na hizmet etti. Ve baştan sona kadar, hep imanı vardı.

Tarihe geri bakın ve Hristiyanlığın kadınları nasıl üstte tuttuğunu görün. Kadınlar ikinci sınıf bir halk veya erkeklerden daha değersiz değiller. Kutsal Kitap bize kadınların oynadığı kritik rolü ve ayrıca onlara nasıl davranılması ve saygı gösterilmesi gerektiğini öğretir.

İZLEYİN VEYA DİNLEYİN. İkinci yüzyılda İzmir’de doğan İrinaios, elçiler tarafından kiliseye verilen imanı devam ettirme ve saldırıya uğradığında bunu savunma işleriyle hatırlanır. Basitçe yazılmış ve resmedilmiş bu kitapta Simonetta Carr, genç okuyuculara kilisenin ilk zamanlarındaki zorlukları ve İrinaios’un nasıl Hristiyanlara doğru ile yanlışı Kutsal Kitap’ı dinleyerek ayırt etmeyi öğrettiğini gösterir. Hristiyanlar için İrinaios’un öğrettiği dersler, o zaman olduğu gibi günümüzde de önemlidir.